YT

FB
Nauka Pływania i Tenisa w Krakowie, Organizacja obozów dla dzieci - Nika Team

Obóz narciarski Kaprun

Obóz narciarski Kaprun

OBÓZ NARCIARSKI RODZINNY ( wiek dzieci 6-13 lat)

Termin: 20.01-27.01.2018

Zakwaterowanie w hotelu: w dniu 20.01.2018 godz. 18.00

Miejsce: Hotel Kuenstleralm- www.hotel-kuenstleralm.at

Stok narciarski: http://www.kitzsteinhorn.at/pl

Koszt wyjazdu:

355 euro / osoba dorosła z wyżywieniem (śniadanie, obiadokolacja, napoje do kolacji płatne dodatkowo)

Gratis / dziecko do lat 5 z dwoma osobami dorosłymi w pokoju z wyżywieniem (śniadanie, obiadokolacja, napoje do kolacji płatne dodatkowo)

355 euro / dziecko 6-14 lat z jedną osobą dorosłą w pokoju z wyżywieniem (śniadanie, obiadokolacja, napoje do kolacji płatne dodatkowo)

255 euro / dziecko 6-14 lat z dwoma osobami dorosłymi w pokoju z wyżywieniem (śniadanie, obiadokolacja, napoje do kolacji płatne dodatkowo) 

 

SKIPASS:

Dorosły : 252 Euro

Dzieci urodzone po 2002: 126 Euro

Dzieci urodzone po 2012: gratis  

Każde dziecko musi mieć ważny dowód tożsamości do zakupu skipasów. 

Cennik: http://www.kitzsteinhorn.at/en/skiing-resort/tickets-prices/winter/day-tickets-ski-passes 

 

Dojazd: WŁASNY

 

Szkolenie narciarskie:

1100 pln/ 6 dni/osoba

 

W programie dla dzieci:

3,5 h/  doskonalenie jazdy na nartach, warsztaty ze sztuką dookoła świata

 

Przykładowy plan dnia:

8.30 śniadanie

9.15 wyjście na narty

10.30-12.30 szkolenie narciarskie

12.30-13.15 przerwa

13.20-14.45 szkolenie narciarskie

14.45 odbieranie dzieci ze szkolenia

14.45-17.00 czas wolny

17.15-18.15 gry i zabawy sportowe

19.00 kolacja

22.00 cisza nocna

Na obóz nie zabieramy dzieci początkujących

 

 

Zapisy przyjmujemy mailowo po wypełnieniu i zeskanowaniu formularza zgłoszeniowego oraz wpłaceniu zaliczki 300 pln do dnia 30.11.2017 r. Kwotę za szkolenie w wysokości 1100 pln nalezy wpłacic do 31.12.2017 na nasze konto. Kwotę za hotel należy wpłacić na nasze konto walutowe w EURO nr konta 71 1160 2202 0000 0003 3124 3662 nr SWIFT BIGBPLPW do 31.12.2017. Kwotę za skipassy zbierzemy na zebraniu organizacyjnym 20.01.2018 o godz. 18.00

 

Pobierz formularz

 

 WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZIE:

1.Przed zgłoszeniem udziału w obozie uczestnik / rodzic/ winien zapoznać się z niniejszym regulaminem.

2.Wypełniona i podpisana karta zgłoszenia jest umową pomiędzy firmą NIKA TEAM zwaną dalej organizatorem, a uczestnikiem obozu.

3. Organizator zapewnia opiekę i ubezpieczenie uczestników podczas przejazdu do miejsc docelowych i obozu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny sprzętu uczestników.

5. Każdy uczestnik obozów musi posiadać odpowiedni i niewadliwy sprzęt ochronny:

- kask narciarski

6.  Uczestnikami obozu opiekują się wychowawcy z odpowiednimi kwalifikacjami zatrudnieni przez Nika Team.

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków umowy z przyczyn od niego niezależnych. Jeśli klient zawiadomiony o powyższych zmianach nie zgłosi zastrzeżeń w ciągu trzech dni od daty otrzymania zawiadomienia, przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmienione warunki uczestnictwa.

8.Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec organizatora za szkody wyrządzone z jego winy.

9.Niewykorzystanie przez klienta świadczeń objętych programem obozu z przyczyn leżących po jego stronie, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za imprezę lub żądania ekwiwalentu za niewykorzystane usługi.

10.Rezygnacja z udziału w obozie może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania pisma przez organizatora.

11..Koszty rezygnacji z imprezy :

 - do 30 dni przed rozpoczęciem obozu potrącane jest 25% ceny,

 -  od 30 dni do 14 dni – 50 % ceny,

-  przy rezygnacji krótszej niż 14 dni do rozpoczęcia imprezy potrącane jest 100% ceny.

12. Organizator przyjmuje ewentualne skargi i reklamacje, które zostaną złożone w terminie do 14 dni po zakończeniu obozu.

13. W czasie trwania obozu uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu danej imprezy

Nasi
partnerzy
i sponsorzy